1

قرارداد سرایداری

News Discuss 
شرایط فسخ یا فسخ قرارداد: در صورتی که سرایدار در انجام وظایف محوله کوتاهی کند یا پس از اخطار کتبی از مقررات انضباطی تخلف کند و یا از یکی از مفاد مندرج در این قرارداد تخلف کند، کارفرما علاوه بر مطالبات و دستمزد پرداخت نشده، حق دارد هر ساله به https://plandl.ir/product/janitorial-contract/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story