1

سپس دست به خرید آمالگاماتور دندانپزشکی بزنید

News Discuss 
استفاده ی عمده از این آمالگاماتور در اندازه گرفتن و ترکیب نمودن پودر و جیوه مصرفی مفید است که بسته به نیاز دندانپزشک ممکن است به صورت پودر فله و یا آمالکپ میتواند استفاده ی مورد نیاز را از این تجهیزات دندانپزشکی ببرد. در این کپسول یک پرده نازک https://bookmarkgenious.com/story14350881/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story